Продукти и услуги на Смарт Консултинг Солюшънс ООД - Smart Consulting Solutions

При мигриране на данни, ъпгрейд на сайт или смяна на домейн, можем да проверим дали линковете от първоначалния сайт са запазени в новата версия на сайта или в новия домейн.

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да създаде авторско съдържание, вместо Вас, във вече инсталираните компоненти на CMS Joomla. За целта като задание са необходими някои Ваши основни насоки.

Продуктите и услугите ни предизвикват интерес, възникват въпроси, чиито отговори ги няма в сайта или пък може би сте в затруднение да формулирате конкретен въпрос, но имате чувството, че услугите ни могат да Ви съдействат за бизнеса Ви или за Вашето личностно развитие.

Контактът с нас не Ви ангажира с конкретен продукт или услуга и е напълно безплатен! Имате на разположение следните възможности:

Консултация / обучение по Джумла

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да предложи обучение или консултация по поддържането и управлението на CMS JOOMLA за Вас или Ваш служител.

Хостинг на динамични сайтове под Джумла, разработвани и поддържани от Смарт Консултинг Солюшънс ООД

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да ви осигури хостинг за Вашия сайт при атрактивни условия.

Хостинг на статични сайтове  с минимум 10 MB пространство
Предоставяме 10 МБ  и повече пространство за Вашите файлове на нашия уеб сървър.

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да ви осигури хостинг за Вашия сайт при атрактивни условия.

Смарт Консултинг Солюшънс ООД има специално предложение за хотелите. Изграждане от малък сайт за хотел или къща за гости до създаване на хотелска резервационна система, която позволява на интеренет потребителя да провери наличността в един или повече хотели. След проверката може да се направи резервация за избраната стая.

Системата е подходяща за къщи за гости, хотели, вериги от хотели или туристически агенции, предлагащи множество хотели. Пълното решение позволява синхронизация в реално време с основните световни сайтове предоставящи резервационни услуги като booking.com.  Така не се налага да се въвежда информация за хотела и свободните стаи в множество платформи и да се пазят стаи само за конкретни агенции. А Вашият хотел става видим за всички агенции и потребители от цял свят.

Програма Съседи има няколко функционални направления: Ръчно и автоматично въвеждане на данни и начисления за приходите и разходите на Етажната собственост,  Генериране на отчети, справки, бележки, бюджети и всичко необходимо за оперативното управление на Етажната Собственост, Въвеждане на данни и подготвяне на списъци, протоколи и всичко необходимо за общо събрание.

За да ползвате програмата са необходими следните минимални изисквания към техниката:

 • Компютър с операционна система Windows XP  или по-висока.

Програма Съседи е предназначена за домоуправители, професионални домоуправители или касиери на Етажни собствености.

За демо на Програма Съседи се нуждаем от 1 час от Вашето време! Демонстарацията е безплатна и не Ви обвързва с покупка или предлаган продукт или услуга!

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да създаде таблица с данни /от базата данни/ във формуляр за Вашия Уеб сайт, чрез компонента BreezingForms за CMS Joomla. 
Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да създаде базови формуляри за Вашия Уеб сайт, чрез компонента BreezingForms за CMS Joomla.
Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да попълва съдържание във вече инсталираните компоненти на CMS Joomla.
Инсталиране и първоначално конфигуриране на CMS Joomla
Уеб услуги

Смарт Консултинг Солюшънс ООД може да инсталира и първоначално конфигурира CMS Joomla.

Запитвания /queries/ към бази данни
Софтуер
Създаваме - променяме запитвания по следните видове бази данни: -Microsoft Access -Microsoft SQL Server -MySQL -PostgresQL -MS Excel, без значение от нивото на сложност. 
Vba функции и процедури за Microsoft Office
Софтуер

Съзаване на Vba функции и процедури за Microsoft Office и други без значение от сложността. Опит с: Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft Visio Microsoft Word Corel Draw Примери за функции и процедури: -изписване на число словом -конвертиране от латиница на кирилица или обратно -автоматично създаване на пасери около маркиран обект с определна дебелина, цвят /Corel Draw/  

Детектиране на дублажи в бази данни
Бази данни

Анализ на бази данни по определен критерий или група от критерии и генериране на списъци, които разкриват повторения в съответните списъци.

 

Детектиране на дублажи в бази данни по адрес
Бази данни

За да се детектират дублажи в бази данни по адрес, е необходимо разбираемо за Google въвеждане на адресите. Резултатите предоставени от Google са приблизително точни и могат да бъдат добра база за търсене на дублажи. Желателно е освен адреса да има и друг помощен индикатор, например основна дейност, който да бъде допълнителен критерий при търсене на дублажи.

 

Генерира се списък с евентуалните дублажи, който би подпомогнал корегирането на базата данни.

Провеждане на общо събрание на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Услугата има за цел организация та и провеждането по законоустановен ия начин на Общо събрание на Етажната собственост. 

Регулярно администриране на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Предимства на услугата:

 • Постъпленията за ЕС са регулярни и с висока събираемост.
 • Съпоставимост на приходи, разходи и задължения към ЕС, което позволява съставянето на бюджет.
 • Услугата не заменя избраните от общото събрание на ЕС домоуправител или касиер.
 • Услугата не изземва длъжността нито на домоуправителя, нито на касиера. В услугата не се включва каквато и да е поддръжка на общи части, почистване или други организационни дейности.
 • При желание може да се създаде необходимата организация за ползване на услугите на професионален касиер /ИзиПей/:
 • Средствата събрани от професионалния касиер са на разположение 24/24 часа и домоуправителят може да се разпорежда с тях по всяко време, като всеки приход или разход се отразява със съответния документ.
 • Събраните средства от професионалния касиер са по индивидуална сметка на ЕС.
 • При необходимост на пари в брой, офисите на професионалния касиер са многобройни и много от тях с удължено работно време /включително събота и неделя/.
 • Създава се прозрачна и справедлива организация при събиране на вноските и разходването на набраните суми.
 • ЕС получава ежемесечен финансов отчет по имейл.
 • Всеки месец неспазилите сроковете за плащане на дължимите вноски, получават покани по имейл и/или в пощенската си кутия.
 • При редовно неплащане се съставят протоколи и се предприемат последващи стъпки за събиране на сумите.
 • Сключване на безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно предизвестие.
 • Комуникация по имейл с Домоуправителя или упълномощено от него лице.
 • Цената на услугата е спрямо избраната опция за получаване на документите от ЕС.
Съставяне на отчет на Етажна собственост за изминал период
Услуги за Етажни собствености

 

Автоматизации и улеснения в продуктите на Microsoft Office и други
Софтуер
Ако при разпечатване на документ в pdf на кирилица има символи, които не се виждат на екран, или текстът на кирилица не се чете, то най-вероятно има липсващи шрифтове.  Все пак има настройка, която може да се приложи, за да се постигне желания резултат.

 

 

 

 

Партньорите ни от Счетоводно-финансова къща Универсум В ЕООД, са събрали и са ни предоставили полезни материали за Етажните собствености:

 

Съдействие за Етажни собствености

 

Посещението на място във връзка с програма Съседи включва:
 • Максимум 1 посещение на място за района на София.
 • Продължителността на заплатеното посещение не може да надвишава 2 астрономични часа.
Месечният абонамент съдействие по имейл или през сайта за програма Съседи включва:
 • 1 месец /30 календарни дни/ техническа подкрепа и съдействие по имейл или през сайта без допълнително посещение на място и без отдалечен достъп до компютъра с инсталираната програма 
Пакет инсталиране и обучение за програма Съседи включва:
 • Програма Съседи - лиценз за ползване от 1 домоуправител или касиер на 1 етажна собственост
 • Инструкции за инсталиране и ползване на програмата
 • Еднократно посещение след закупуване на пакета с цел инсталиране и настройване на програмата и провеждане на обучение.

Програма Съседи позволява ползването на услугите на професионален касиер. На българския пазар вече има утвърдени фирми, на които всички се доверяваме, плащайки сметките ни за ток, телефон, парно и т.н. А защо да не се плаща там и за Етажната собственост?

Страница 1 от 2