Въпроси и отговори

Въпроси и отговори (6)

Секцията с въпроси и отговори ще Ви предостави детайлна информация за повечето въпроси, които ни задават клиентите.

Ако Вашият въпрос не е третиран, ползвайте контактната форма, за да се свържете с нас.

Ако имате регистрация в сайта ни, ползвайте този линк, за да зададете Вашия въпрос.

Продуктите и услугите ни предизвикват интерес, възникват въпроси, чиито отговори ги няма в сайта или пък може би сте в затруднение да формулирате конкретен въпрос, но имате чувството, че услугите ни могат да Ви съдействат за бизнеса Ви или за Вашето личностно развитие.

Контактът с нас не Ви ангажира с конкретен продукт или услуга и е напълно безплатен! Имате на разположение следните възможности:

Към всеки продукт, услуга или тема в сайта можете да задавате въпроси или направите коментар. Ако темата е твърде генерална и до сега не сме я третирали в секцията ни Въпроси и отговори, имате възможност директно да я публикувате там. Секция Въпроси и отговори е мястото за Вашите генерални препоръки и похвали към нас, въпреки че можете да направите това и като коментар към продукт или услуга, които сте ползвали.

Извършените услуги от Смарт Консултинг Солюшънс ООД могат да се заплатят on-line, по банков път или в брой.

 

 

Защо?

СмартКонсултингСолюшънсООД възникна, за да отговори на необходимост от предоставяне на цялостна и качествена услуга за Вас и вашия бизнесот анализ на съществуващите фирмени процеси до предлагане на индивидуално решение, адаптирано за целите и нуждите на конкретния клиент.

 

 

Кои сме ние?

Амбициозен екип от млади експерти, обединени от общите принципи:

 

Професионализъм

 

Конкурентноспособност

 

Качество

 

Бъдещето?

..То е във Ваши ръце, а ние ще работим, за да ставате все по-добри, по-силни, по-конкурентноспособни.

Смарт Консултинг Солюшънс е независима консултантска компания. Можем да изслушаме Вашите проблеми и да Ви предложим решения и задания за изпълнение. Можем също да реализираме Ваше конкретно техническо задание, стига да е в сферата на нашата компетентност. Разнородните и обширни интереси на нашите специалисти могат допълнително да обогатят Вашите задания, като резултатът е софтуер осигуряващ конкурентни предимства.

Основните направления, по които работим са:

 

Нашата цел е да направим бизнеса и живота Ви по-добри с нашия софтуер!

  •