Бази данни

Бази данни (5)

Запитвания /queries/ към бази данни
Софтуер
Създаваме - променяме запитвания по следните видове бази данни: -Microsoft Access -Microsoft SQL Server -MySQL -PostgresQL -MS Excel, без значение от нивото на сложност. 
Детектиране на дублажи в бази данни
Бази данни

Анализ на бази данни по определен критерий или група от критерии и генериране на списъци, които разкриват повторения в съответните списъци.

 

Детектиране на дублажи в бази данни по адрес
Бази данни

За да се детектират дублажи в бази данни по адрес, е необходимо разбираемо за Google въвеждане на адресите. Резултатите предоставени от Google са приблизително точни и могат да бъдат добра база за търсене на дублажи. Желателно е освен адреса да има и друг помощен индикатор, например основна дейност, който да бъде допълнителен критерий при търсене на дублажи.

 

Генерира се списък с евентуалните дублажи, който би подпомогнал корегирането на базата данни.

Понеделник, 16 Септември 2013 21:13

Мигриране на данни

Написана от
Мигриране на данни
Бази данни
Смарт Консултинг Солюшънс предлага възможности за мигриране на данни от един вид бази данни към друг вид. Мигрираме данни и от файлове оформени по еднакъв начин в база данни
Изграждане на бази данни по поръчка
Бази данни

СМАРТ КОНСУЛТИНГ СОЛЮШЪНС предлага изграждане на БАЗИ ДАННИ