Услуги за етажните собствености

Услуги за етажните собствености (4)

Убедени сме, че всеки собственик би допринесъл за създаването на приветлива и безопасна околна среда, която прилежи към собствеността му.

Убедени сме също, че основната причина в последните години хората да не полагат особени грижи е липсата на доверие, както и съмнения за евентуални злоупотреби с общите средства.

Като решение предлагаме голям набор от услуги и продукти.

В зависимост от инциативността на домоуправителя на Етажната собственост, можете да се избере:

 1. Вие като домоуправител, да извършвате административните дейности /следене на приходи, разходи, съставяне на отчети, покани, бележки, графици/. Програма Съседи ще Ви помогне да намалите времето което отделяте на месец за тази дейност, максимум до един час! Необходимо е да имате компютър, принтерът е допълнително удобство! Програмата ще Ви облекчи и при провеждане на Общи събрания! Вижте в детайли секция "Програма Съседи".
 2. Можете да ни доверите всички тези административни дейности на нас. Цената отново е съобразена с Вашето участие! За повече информация, останете в настоящата секция!
Съставяне на отчет на Етажна собственост за изминал период
Услуги за Етажни собствености

 

Регулярно администриране на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Предимства на услугата:

 • Постъпленията за ЕС са регулярни и с висока събираемост.
 • Съпоставимост на приходи, разходи и задължения към ЕС, което позволява съставянето на бюджет.
 • Услугата не заменя избраните от общото събрание на ЕС домоуправител или касиер.
 • Услугата не изземва длъжността нито на домоуправителя, нито на касиера. В услугата не се включва каквато и да е поддръжка на общи части, почистване или други организационни дейности.
 • При желание може да се създаде необходимата организация за ползване на услугите на професионален касиер /ИзиПей/:
 • Средствата събрани от професионалния касиер са на разположение 24/24 часа и домоуправителят може да се разпорежда с тях по всяко време, като всеки приход или разход се отразява със съответния документ.
 • Събраните средства от професионалния касиер са по индивидуална сметка на ЕС.
 • При необходимост на пари в брой, офисите на професионалния касиер са многобройни и много от тях с удължено работно време /включително събота и неделя/.
 • Създава се прозрачна и справедлива организация при събиране на вноските и разходването на набраните суми.
 • ЕС получава ежемесечен финансов отчет по имейл.
 • Всеки месец неспазилите сроковете за плащане на дължимите вноски, получават покани по имейл и/или в пощенската си кутия.
 • При редовно неплащане се съставят протоколи и се предприемат последващи стъпки за събиране на сумите.
 • Сключване на безсрочен договор, който може да се прекрати с едномесечно предизвестие.
 • Комуникация по имейл с Домоуправителя или упълномощено от него лице.
 • Цената на услугата е спрямо избраната опция за получаване на документите от ЕС.
Провеждане на общо събрание на етажна собственост
Услуги за Етажни собствености

Услугата има за цел организация та и провеждането по законоустановен ия начин на Общо събрание на Етажната собственост. 

Партньорите ни от Счетоводно-финансова къща Универсум В ЕООД, са събрали и са ни предоставили полезни материали за Етажните собствености:

 

Съдействие за Етажни собствености

 

 •  
  Био Акациев пчелен мед от производител